Disclaimer

Actualiteit

Hoewel Wings Capital met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Mocht u op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stelt Wings Capital uw reactie bijzonder op prijs. U kunt reageren per e-mail naar info@wings-capital.com.

Schadeclausule

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Wings Capital is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Wings Capital is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van informatie op deze website ligt bij Wings Capital. Het auteursrecht van informatie op sites waar hyperlinks op deze website naar verwijzen, ligt bij de eigenaren van de betreffende pagina's dan wel bij de eigenaren van wat wordt weergegeven op deze pagina's (bijvoorbeeld handelsmerken en logo's). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij deze eigenaren.

Waarborg privacy

Wings Capital waarborgt uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt als contactgegevens. Gegevens over het gebruik van onze website en reacties die Wings Capital ontvangt, zijn uitsluitend bedoelt ter verbetering van de elektronische dienstverlening en informatievoorziening. Zij worden nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De door u verstrekte gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij wet- of regelgeving daartoe verplicht.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om informatie over zijn of haar door Wings Capital verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens deze gegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst zodra u een website bezoekt. Ook deze website maakt gebruik van cookies op het moment dat u het contactformulier opent en invult. Bij het verzenden van het ingevulde formulier worden ze automatisch verwijderd. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dan kan het echter gebeuren dat u geen toegang krijgt tot onderdelen van deze website of dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.