Over ons

Betekenis

Betekenis van de gevleugelde leeuw

Overwinningssymbool

Binnen het Macedonische koningsgeslacht was het vele generaties de gewoonte om een groot leeuwenbeeld te plaatsen als symbool voor een gewonnen veldslag. Alexander de Grote behaalde in 333 vóór Christus bij Issos een enorme overwinning op de Perzen. Hij koos voor een gevleugelde leeuw. Zo goed als zeker ligt de oorsprong van de leeuw daar.

Symboliek

De moed der herkenning: de gevleugelde leeuw. In de symboliek is de gevleugelde leeuw het zinnebeeld van de Michael die de draak verslaat. Geen impulsiviteit, geen overmoed en geen onvoltooide dadendrang meer. De leeuw heeft zich boven zijn oude natuur verheven en durft vanaf zijn spirituele hoogte op de strijd, de chaos en de bitterheden neer te zien.

De gevleugelde leeuw overwint de grootste gevaren moeiteloos. Bezield door een spiritueel doel trotseert de gevleugelde leeuw alle materiële belemmeringen en laat zich nooit weerhouden door spot en haat. Hij laat zich geen wetten voorschrijven door de wereld, maar houdt zich strikt aan zijn eigen wetten die ingeboren principes bevatten. Hij is niet te onderwijzen door derden, hoewel hij bereid is doorlopend te leren.

De gevleugelde leeuw heeft het geduld. Geduld rekent met een lange adem, de grootse verten waarin de leeuw zijn vleugels breidt. Voordat de leeuw zijn koninklijke afstamming beseft, moet hij allereerst de jungle van de lagere eigenschappen doorleefd hebben, om te voelen hoe een hart kan bloeden, een denken zich te pletter kan stoten, een wil kan breken en hoogmoed zichzelf kan straffen.

De gevleugelde leeuw is de spirituele leider. Hij bezit een kennis, een weten dat verborgen is. Hij bezit de vleugels van intuïtie en ontsluit de kennis Om dit te realiseren zal geen weg hem te smal noch enig gevaar hem te riskant zijn, want hij wordt gedragen door de moed der herkenning. Op de vleugels van intuïtie en weten kiest hij de vlucht tot de hemel.